Adventure Facility

Adventure Facility

Adventure Facility Concepts & Management е компания, която е специализирана в управлението, експлоатацията и консултирането на спортни и семейни центрове за забавление. Те разработват иновативни решения за ежедневните операции и процеси, за да осигурят най-висока степен на удовлетвореност на клиентите и дългосрочна рентабилност.

Sodexo

Sodexo

Основан през 1966 г. от Пиер Беллон в Марсилия, Франция, Sodexo вече е световен лидер в услугите за качество на живота. Sodexo е единствената компания, която интегрира цялостно предложение за иновативни услуги, базирани на над 100 професии. Те разработват, управляват и доставят уникален набор от услуги в офиса, Допълнителни стимулиране и лични и домашни услуги.

Microsoft

Microsoft

MICROSOFT
microsoft.com
Microsoft Corporation е американска компания за многонационални технологии със седалище в Редмънд, Вашингтон, която разработва, произвежда, лицензира, поддържа и продава компютърен софтуер, потребителска електроника и лични компютри и услуги. Най-известните му софтуерни продукти са линията на операционните системи Microsoft Windows, офис пакетът Microsoft Office и уеб браузърите Internet Explorer и Edge.