Our Clients

Работим с GymRealm вече три години. Получаваме редовни актуализации и всяка функция, която поискахме, бе добавена към софтуера. Проблемите се отстраняват своевременно.

Ружа Караатанасова
Управител на Adventure Facilities and Concepts International Party Center Franchise

GymRealm напълно покрива нашите бизнес нужди и динамиката в работата ни. Своевременното решаване на всички възникнали казуси ги поставя едни гърди пред останалите софтуерни решения, които сме ползвали.

Ивайло Пенчев
Управител и собственик на Walltopia, HRT, Composite-X, Auxionize, Quantacea, Safety Engineering

През последните три години разработваме изцяло нова услуга с помощта на GymRealm. Оценяваме високо техния порфесионализъм и способността им да обръщат специално внимание на нуждите на техните клиенти. Екипът им наистина разбира нашите изисквания и спешността на всеки наш проект и успява да намери решение на проблемите в рамките на бюджета ни за кратък период от време. Скоростта, с която постигнахме нашите бизнес цели надхвърли очакванията ни. Това, което ни впечатли в работата ни с GymRealm, беше тяхната креативност и гъвкавост.

Арно Мартена
Управител на SODEXO Benefits & Rewards Services Bulgaria