Microsoft

microsoft.com
Microsoft

MICROSOFT microsoft.com Microsoft Corporation е американска компания за многонационални технологии със седалище в Редмънд, Вашингтон, която разработва, произвежда, лицензира, поддържа и продава компютърен софтуер, потребителска електроника и лични компютри и услуги. Най-известните му софтуерни продукти са линията на операционните системи Microsoft Windows, офис пакетът Microsoft Office и уеб браузърите Internet Explorer и Edge.