Adventure Facility

adventurefacilities.com
Adventure Facility

Adventure Facility Concepts & Management е компания, която е специализирана в управлението, експлоатацията и консултирането на спортни и семейни центрове за забавление. Те разработват иновативни решения за ежедневните операции и процеси, за да осигурят най-висока степен на удовлетвореност на клиентите и дългосрочна рентабилност.